Religion

tror jag inte på. Så fort en grupp människor samlas för att utöva en religion tenderar det att resultera i dels masshysteri, dels maktbegär och girighet. I stället för att vara ödmjuka och öppna för andras åsikter och upplevelser måste de ta sig för att tvinga alla andra att tycka som de, i många fall med våld och vapenmakt. Det finns ingen mänsklig företeelse som förtryckt, plågat och dödat så många människor som just religioner!

Jag utövar hellre ”min” religion genom lågmälda samtal och diskussioner med någon mycket nära vän.

För jag är dock troende, eller snarare vetande. Både förnuftsmässigt och intuitivt vet jag att det finns en kraft som vi inte kan påvisa med våra enkla sinnen eller mest komplicerade vetenskapliga experiment. Det är ju bara att se sig om i vår vackra omvärld för att finna biljoner exempel på en ofattbar intelligens! Inte ens den mest övertygade agnostiker kan förklara vem som skapade den ”slump” som han/hon påstår att allt detta underbara har uppstått ur.